ESHOP JAK ŽÍT DLOUHO.cz

Objednávky: (+420) 724 719 732 nebo po e-mailu: info@stanleybradley.eu

Košík je prázdný

Obchodní podmínky e-shopu

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy - objednávky uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jakzitdlouho.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu - objednávku lze uzavřít v českém jazyce.

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). 

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky a reklamační řád lze stáhnout v tisknutelné formě na webových stránkách prodávajícího. Obchodní podmínky pro ČR a koncové uživatele Způsoby dodání zboží:

1. Osobní odběr: Objednané zboží si můžete vyzvednout na naší adrese provozovny: Kudrnova 234/4a, Praha 5 - Motol, 150 00. Uvedený způsob odběru je zdarma.

2. Zásilková služba: Objednané zboží Vám bude doručeno prostřednictvím České pošty a.s. Dodání zboží na dobírku s pojištěním: 150 Kč. Při platbě za objednané zboží předem na bankovní účet: 4037235389/0800, bude účtováno 100 Kč.

Způsoby platby:

1. Na dobírku: Při volbě platby dobírkou s pojištěním zaplatíte celou částku za objednané zboží, za dopravu, pojištění zboží a obal + 150 Kč.

2. Bankovním převodem: Při volbě platby bankovním převodem na účet: 4037235389/0800, bude účtováno k objednému zboží za dopravu, pojištění zboží a obal + 100 Kč.

3. V hotovosti: Při osobním odběru zboží přijímáme platby pouze v hotovosti a v českých korunách. Zboží při platbě v hotovosti se přebírá a platí na adrese: Kudrnova 234/4a, Praha 5 - Motol, 150 00.

Dodací lhůty: Zboží, které je skladem, Vám v případě jeho zaslání na dobírku dodáme do 48 hodin od elektronického zaslání potvrzení objednávky, které bude zasláno na Váš e-mail, na jakoukoliv adresu v ČR. Zboží, které skladem není, expedujeme obvykle druhý den od zaslané objednávky, nebo podle dostupnosti od dodavatele.

Další ujednání: Ochrana osobních údajů: Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, hlavně pak se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Data jsou chráněny před zneužitím. Jako zákazník musíte při registraci uvést následující údaje: jméno, příjmení, titul, adresa pro doručování zásilky, telefon, popř. e-mail. Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Přístup registrovaným zákazníkům do našeho e-shopu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití vaší registrace a vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel e-shopu nenese žádnou odpovědnost.

Internetová objednávka:

Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty. Potvrzení objednávky je uskutečněno po přijetí objednávky. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy – objednávky (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Platnost cen:

Ceny za zboží jsou průběžně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentu objednání.

Daňový doklad a záruční list: Daňový doklad je vždy součástí zásilky nebo osobního prodeje.

Reklamační podmínky pro ČR a koncové uživatele: Mgr. Lucie Kaiserová, Kudrnova 234/4a, Praha 5, 150 00 je pouhý zprostředkovatel. Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění. V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

Převzetí zásilky:

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat nás. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady, co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (nejrychlejší řešení) nebo korespondenční poštou na adresu Kudrnova 234/4a, Praha 5, 150 00. Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku „Vyřízení reklamace".

První použití zboží: Kupujícímu je doporučeno před prvním použitím zboží řádně prostudovat návod k použití a důkladně se seznámit s jeho funkcí. Vyřízení reklamace: Kupujícím je doporučeno v případě reklamace výrobku zakoupeného v e-shopu na www.stanleybradley.eu postupovat následujícím způsobem: V případě reklamace výrobku se obrátit na tel.: +420 724 719 732, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. čímž sobě významně urychlíte proces reklamace na nezbytně nutnou dobu, protože pracujeme v tomto vztahu pouze jako zprostředkovatel.

● Pro reklamaci u nás využít při osobním doručení adresu: Kudrnova 234/4a, Praha 5 - Motol, 150 00.

● Pro reklamaci u nás využít při podání formou zásilky adresu Kudrnova 234/4a, Praha 5 - Motol, 150 00.

Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou). Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu O ochraně spotřebitele v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

● Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis.

● Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu.

● Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu. O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Storno objednávky: Storno objednávky ze strany kupujícího. Objednávku může kupující stornovat telefonicky (+420 724 719 732) případně emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. až do chvíle, než Vám přijde potvrzení objednávky na Vámi uvedený e-mai. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího: Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku. Odstoupení od kupní smlouvy  - objednávky uzavřené pomocí komunikace na dálku: Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy - objednávky bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu. Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ale ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasla emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Další práva a povinnosti smluvních stran:

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Závěrečná ustanovení:

Práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1. 1. 2014. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny. Obchodní podmínky pro ČR. Obchodní podmínky se řídí Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Odběr zboží je možný formou:

● zásilky.

● osobně na uvedené adrese, pouze však po předchozí elektronické objednávce nebo telefonické objednávce.

Platba je možná:

● na dobírku v hotovosti, kdy částka bude připsána na účet prodávajícího,

● bankovním převodem (není-li sjednáno jinak, vydáváme zboží až po uhrazení odpovídající částky na náš účet),

● v hotovosti na adrese provozovny: Kudrnova 234/4a, Praha 5 - Motol, 150 00.

Ostatní informace o způsobech odběru zboží a plateb naleznete v Obchodní podmínky/Způsob platby a dodání zboží z úvodu. Veškeré dotazy rádi odpovíme na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonním čísle: + 420 724 719 732.

Share